serveis

Outsourcing informàtic

El nostre equip és el teu

Oferim servei de contractació outsourcing del nostre equip. Compta amb un equip informàtic externalitzat, integral i especialitzat en el teu departament d’informàtica. Duem a terme la direcció i gestió de la infraestructura de sistemes i de suport a l’usuari.

Definició del servei

El nostre equip és el teu equip!

Incorpora la nostra experiència en la gestió del teu departament d’informàtica. El teu t’encarregues del teu negoci, nosaltres dels problemes de la gestió informàtica i dels sistemes.

Característiques i avantatges

Integrem recursos o assumim la gestió global del teu equip d’informàtica i IT

Subcontracta a l’equip de IT i oblida’t dels problemes d’aquest departament. Nosaltres ens encarreguem de:

  • Gestió i direcció de tot l’equip de IT
  • Gestió de sistemes i infraestructura
  • Àrea de microinformàtica
  • Recursos de manteniment i suport en remot i in situ

Com duem a terme el servei de Outsourcing informàtic

Realitzem un estudi de les necessitats informàtiques i de negoci de la teva companyia i proposem un equip d’experts i un univers dissenyat amb les solucions més adequades. El nostre servei de outsourcing per al departament d’informàtica i sistemes ens permet gestionar de manera global tot el departament o destianr recursos a les àrees o tasques que el necessitin. Podem treballar de manera parcial i en col·laboració amb el teu equip o de manera integral amb els recursos d’Obliku.