Cas d’èxit

Pinsos Ursa – Dynamics 365 Business Central ERP

Optimització dels processos de producció i distribució càrnia i de pinsos amb Dynamics 365 Business Central (abans Navision).

Definició de l’empresa

Pinsos Ursa és una empresa dedicada a la producció de pinsos i aliments per animals, especialment vedells i xais. També es dedica a l’ exportació de bestiar i carn al nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà.

Pinsos Ursa compta amb exhaustius processos de control de sanitat i es diferencia de la seva competència per la seva gran capacitat d’adaptació en l’oferta dels seus productes i serveis per a cadascun dels seus clients.

Cas d'èxit producció carn Dynamics 365 ERP Business Central Navision Obliku

ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Definició del problema

Pinsos Ursa havia identificat la necessitat de millora d’alguns dels seus processos de producciói gestió amb l’objectiu d’ augmentar l’eficiència i productivitatdels seus equips.

Treballem de manera col·laborativa amb l’equip intern de Pinsos Ursa i els consultors de Obliku en una primera fase de consultoria i identifiquem alguns punts amb un ampli recorregut de millora:

 • Dificultat per a la gestió multiempresa
 • Solucions aïllades per a la gestió dels processos de fabricació
 • Dificultat per al control, imputació i anàlisi de costos
 • Processos manuals per a la planificació de la producció diària
 • Dificultat per a gestionar de manera òptima la comprovació dels enviaments amb els seus albarans

  Solució aportada

  Vam dur a terme la implantació de la solució de gestió empresarial ERP Dynamics 365 Business Central de Microsoft amb l’objectiu d’optimitzar els processos de fabricació, facilitar la gestió de compres i vendes entre empreses del grup, la imputació de costos, la creació i assignació de receptes i la gestió d’expedients duaners i de transport. Vam integrar també la solució d’analítica intel·ligent de Microsoft Power BI per aconseguir un accés ràpid i actualitzat a les dades més rellevants del total / consolidat de totes les empreses del grup.

  ERP Dynamics 365 Business Central

  Aquesta plataforma de gestió unifica i integra els processos de gestió i fabricació en una única solució, ajudant així a una correcta optimització dels processos. A continuació, detallem algunes de les millores que s’han dut a terme en els circuits de treball de Pinsos Ursa.

  Gestió multiempresa i analítica global
  Gràcies a la funcionalitat multiempresa d’aquesta solució, ara es poden generar de manera fàcil documents de compra i venda entre les diverses empreses del grup. A més, la integració amb Microsoft Power BI permet accedir ràpidament i des de qualsevol dispositiu a una visió global de totes les empreses i del consolidat.

  Solucions integrades
  Dynamics 365 Business Central s’integra amb la resta de les solucions de Microsoft i també amb solucions de tercers. En aquest cas, el ERP s’ha integrat amb algunes solucions específiques de fabricació amb les quals ja treballava el client. D’aquesta manera, hem aconseguit optimitzar la gestió dels processos d’obertura i tancament de sitges, amb enviament de les ordres de treball i recepció dels productes acabats.

  Gestió eficient i global de l’estoc
  Es realitza un control d’estoc exhaustiu de forma centralitzada dels animals i penso en diversa granges i centres de producció.

  Control i imputació de costos
  Actualment, es realitza un seguiment exhaustiu dels costos dels productes des de la recepció de la matèria primera fins a tenir el producte acabat. També s’imputen tots els processos del total de la cadena de producció: pinsos, despeses veterinàries i transport.

  També es controlen i imputen els costos relacionats amb el transport, a més de comptar amb un sistema que permet acarar i comprovar que les comandes s’han enviat de manera correcta. En cas contrari, s’activen sistemes d’alertes per a avisar que existeixen comandes amb errors.

  En l’actualitat, poden accedir ràpidament a informació rellevant com conèixer quant val un animal en un moment concret, ja sigui abans o després d’engreixar-lo. L’automatització ha permès també que es puguin controlar el pes dels animals i les baixes de manera àgil.

  Planificació diària de la producció i la distribució
  S’han optimitzat els processos de fabricació per a facilitar la planificació de la producció, que es realitza diàriament i sota la demanda depenent de les vendes realitzades. Es creen i agrupen les ordres de treball tenint en compte la seva distribució posterior: per tipus de vehicle, zones i tipus de transport.

  En aquest procés també s’imputen i connecten les receptes d’alimentació per a cada animal de manera automàtica i amb prèvia aprovació de l’equip de veterinària. Es realitza una gestió de receptes personalitzada per a alimentar als animals segons les necessitats del client. Es poden assignar receptes específiques a cada client i consultar els seus històrics i vendes anteriors. A més, aquestes receptes apareixen de manera automàtica en els albarans de recepció dels clients, facilitant així el procés de fabricació.

  Gestió optimitzada d’expedicions, exportació i transport

  S’ha desenvolupat un procés que permet la creació i gestió eficient d’expedients duaners amb despeses imputades, documents de duana, factures corresponents i cartes de crèdit.